Tuesday, May 1, 2012

Kem Teknik Menjawab Soalan UPSR 2012

Program Kem Teknik Menjawab Soalan UPSR 2012 merupakan salah satu daripada program permaufakatan sekolah-sekolah dalam Kompleks Pendidikan dalam memantapkan pencapaian pelajar dalam UPSR. Program ini telah diadakan di Dewan alFarabi dan juga di Dewan Kenanga BTPN Kedah.

No comments: